همایش سراسری و گردهمایی مدیران و روسای مراکز توزیع و شعب استان ها و فروشندگان مجموعه یاراطب ثامن – آذر ماه ۱۴۰۲ مشهد مقدس هتل قصر طلایی