چشم انداز و ماموریت

ماموریت

ایجاد ارزش افزوده مالی از طریق تامین و توزیع به موقع اقلام سلامت محور، مطابق با ضوابط وزارت بهداشت، در چارچوب اساسنامه شرکت و در قالب اصول اخلاقی والای آستان قدس رضوی.

چشم انداز شرکت یاراطب ثامن

پیشرو، پیشران، الهام بخش در صنعت پخش دارو و تجهیزات پزشکی و دارای ویژگی‌های ذیل تا سال ۱۴۰۶:

 کسب حسن شهرت نزد ذینفعان

 افزایش ۴۰ درصدی تملک دارایی های ثابت

 کسب تندیس سیمین در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

پیمایش به بالا