چشم انداز و ماموریت

ماموریت

  ایجاد ارزش افزوده مالی از طریق تامین دارو و توزیع به موقع اقلام سلامت محور، مطابق با ضوابط سازمان غذا و دارو، در چارچوب اساسنامه شرکت و در قالب اصول اخلاقی والای آستان قدس رضوی .

چشم انداز شرکت یاراطب ثامن

پیشرو، پیشران ، الهام بخش در صنعت پخش دارو و تجهیزات پزشکی و دارای ویژگی های ذیل تا سال 1404 :

✓ یکی از 12 پخش سراسری کشور براساس آمارنامه رسمی وزارت بهداشت.
✓ سرآمد در ارائه خدمات توزیع در ارزیابی های سازمان غذا و دارو ( کسب حداقل امتیاز 900در ارزیابی های سازمان غذا و دارو).
✓ ارتقا سطح امتیاز در جوایز ملی تعالی سازمانی( کسب تندیس– امتیاز بالای 500)