ارزشهای سازمانی

* تعهد به جامعه و سازمان
* اهتمام به سلامت جامعه و مراقبت از بیماران
* انصاف ، صداقت و اخلاق
* تعهد به کیفیت همه جانبه سازمان
* نوآوری و خلاقیت
* اهتمام به اصول مسیرتعالی
* سرعت عمل / به‌موقع بودن