تقدیر و تشکر ریاست محترم بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی

جناب آقای دکتر رحمتی ریاست محترم بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی با ارسال لوح تقدیر به مدیر عامل از اهتمام شرکت به رونق تولید و سودآوری شرکت تقدیر و تشکر نمود.