جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز توزیع تهران

مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز توزیع تهران با حضور مدیر عامل و معاونین و مدیران ستادی شرکت برگزار گردید. در این مراسم از زحمات آقای سلیمانی تقدیر و تشکر شد و آقای سمیع زاده به عنوان رئیس مرکز توزیع تهران معرفی شدند.