فروشندگان برتر سال 99 شرکت یاراطب ثامن

بار دیگر به پاس قدردانی از زحمات همکاران گرانقدر شرکت در سال 99 از 3 نفر از فروشندگان برتر با بالاترین امتیاز فروش و وصول در همایش سالانه مدیران معرفی و به نحو شایسته از آنان تقدیر به عمل آمد.

فروشندگان برتر(به ترتیب حروف الفبا):
جناب آقای علی آسوده                                         مرکز توزیع تهران
جناب آقای مرتضی خلوتی                                     مرکز توزیع ساری
جناب آقای مصطفی صفائیان                                  مرکز توزیع ساری