فروشندگان برتر سال 98 شرکت یاراطب ثامن

بار دیگر به پاس قدردانی از زحمات همکاران گرانقدر شرکت در سال ۹۸ از ۱۰ نفر از فروشندگان برتر با بالاترین امتیاز فروش و وصول در همایش سالانه مدیران معرفی و به نحو شایسته از آنان تقدیر به عمل آمد.

فروشندگان برتر(به ترتیب حروف الفبا):
جناب آقای علی آسوده                                               مرکز توزیع تهران
جناب آقای سعید افشاریان                                           مرکز توزیع شیراز
جناب آقای محمد تقی بهنود                                        مرکز توزیع اردبیل
جناب آقای امیرحسین تابش                                         مرکز توزیع تهران
جناب آقای محمد جواد حکم الهی نائینی                         مرکز توزیع اصفهان
جناب آقای مرتضی خلوتی                                           مرکز توزیع ساری
جناب آقای ایوب رنجبر                                               مرکز توزیع شیراز
جناب آقای مصطفی صفائیان                                        مرکز توزیع ساری
جناب آقای مصطفی لطفی                                           مرکز توزیع اردبیل
جناب آقای اسماعیل محمودی                                      مرکز توزیع مشهد