نشست هم اندیشی سازمان غذا و دارو به میزبانی شرکت پخش سراسری یاراطب

این نشست در تاریخ 1398/07/10 با حضور دکتر غلامحسین مهرعلیان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و دکتر احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به میزبانی شرکت پخش سراسری یاراطب انجام شد.