خط مشی سیستم مدیریت کیفیت

شرکت یاراطب ثامن (سهامی خاص) در سال 1390 فعالیت خود را در زمینه تامین و توزیع داروهای انسانی ( شامل انواع سرم ها و داروهای تزریقی و خوراکی) و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت آغاز نموده و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و همچنین تامین رضایت مشتریان به خصوص تامین کنندگان دارو را به عنوان مشتری اصلی خود ، از مهمترین اهداف خود می داند. بر این اساس سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001-2015 مستقر نموده و محورهای زیر را سرلوحه عملکرد خود می داند.
1) افزایش حداکثری سود و حفظ و صیانت از حقوق صاحبان سهام .
2) کسب اعتبار به عنوان پخش خوشنام نزد تامین کنندگان و خریداران .
3) بهبود مستمر در مدیریت کیفیت و فرآیندهای کسب و کار.
4)رشد وارتقاء منابع انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت .
مدیرعامل شرکت با توجه به مسئولیت خطیر خود در راستای تحقق اهداف فوق الذکر نسبت به اسقرار، استمرار و بازنگری این سیستم خود را متعهد دانسته و از کلیه همکاران انتظار دارد که با همکاری و همفکری صمیمانه و مجدانه در این راستا قدم بردارند.

    مدیر عامل
علیرضا شه پرست